Klik hier om ons volledige privacybeleid te downloaden en te lezen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke klant die één of meerdere van onze producten of diensten heeft gekocht, de gebruikers van de apps die we aanbieden, iedereen die zich heeft aangemeld om marketingmateriaal van ons te ontvangen, iedereen die deelneemt aan onze promoties /wedstrijden, iedereen die zich aanmeldt om één ​​van onze evenementen bij te wonen of die op sociale media met ons communiceert, behalve voor zover de reden dat u met ons communiceert al wordt gedekt door één van onze andere privacyverklaring(en).

 

HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

 

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Dit betekent dat we één of meer wettelijke redenen moeten hebben om uw persoonlijke informatie te gebruiken. De meeste hiervan zijn vanzelfsprekend. De meest voorkomende wettelijke redenen die van toepassing zijn op het gebruik van uw persoonlijke informatie worden hieronder uiteengezet:

 

 •  Wanneer we het contract moeten uitvoeren dat we met u zijn aangegaan of om stappen te ondernemen om dat contract aan te gaan.
 •  Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is, bijvoorbeeld het naleven van wetten met betrekking tot de verkoop van producten aan consumenten of het naleven van wetten inzake gegevensbescherming.
 •  Wanneer dit noodzakelijk is voor gerechtvaardigde belangen die door ons of een derde partij worden nagestreefd en uw belangen en fundamentele rechten niet primeren op die belangen. We hebben hieronder uiteengezet hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, samen met meer details over onze gerechtvaardigde belangen.
 •  Wanneer u uw toestemming heeft gegeven. Over het algemeen hebben we uw toestemming niet nodig voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, maar we hebben uw toestemming wel nodig om onze producten en diensten rechtstreeks aan u op de markt te brengen via elektronische communicatiekanalen zoals e-mail of sms/mms. Wanneer we gevoelige persoonlijke informatie over u verwerken (bijvoorbeeld persoonlijke informatie over raciale of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen of gegevens over uw gezondheid), moeten we één of meer van de volgende wettelijke redenen hebben voor het gebruik van uw persoonlijke informatie.
 •  Wanneer we uw uitdrukkelijke toestemming hebben om dit te doen.
 •  Wanneer het voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen en om onze wettelijke rechten en plichten uit te oefenen. Bijvoorbeeld het verwerken van uw gezondheidsinformatie zodat we ervoor kunnen zorgen dat onze app en uw training op u is afgestemd of om ervoor te zorgen dat het veilig voor u is om deel te nemen aan één van onze evenementen of promoties of om eventuele noodzakelijke aanpassingen te maken voor u om onze vestiging te bezoeken.
 •  Wanneer we uw vitale belangen (of de vitale belangen van iemand anders) moeten beschermen.
 •  Wanneer u de persoonlijke informatie al openbaar heeft gemaakt.
 •  Bij het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of die claims nu tegen ons of door ons zijn.
 •  Wanneer het in het algemeen belang noodzakelijk is. In sommige gevallen kunnen er meer dan één rechtsgrondslag van toepassing zijn op ons gebruik van uw persoonlijke informatie

 

MARKETINGVOORKEUREN WIJZIGEN

 

U hebt te allen tijde het recht om u af te melden voor het ontvangen van onze marketingcommunicatie door:

 

 •  Het bijwerken van uw voorkeuren op onze website.
 •  Ons te laten weten dat u uw marketingvoorkeuren wilt wijzigen en contact op te nemen met onze klantendienst via sup-support@bluefintrading.co.uk
 •  Gebruik te maken van de link “uitschrijven” in e-mails of ander elektronisch marketingmateriaal
 •  Contact met ons op te nemen via e-mail op sup-support@bluefintrading.co.uk of per post naar Bluefin Trading, Hebden Bridge, West Yorkshire, HX7 8TG. Dit heeft geen invloed op serviceberichten zoals updates van bestellingen en andere niet-marketingberichten. Het heeft ook geen invloed op advertenties die op onze website, andere websites of onze apps kunnen verschijnen. Zie het onderstaande gedeelte getiteld ‘Geautomatiseerde besluitvorming’ voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken voor uw advertenties.

 

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

 

In verband met uw relatie of interacties met ons, kunnen we een breed gamma aan persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken. Dit bevat:

 

 •  Persoonlijke contactgegevens zoals naam, aanspreektitel, adres (inclusief factuuradres en afleveradres), e-mailadres en telefoonnummer(s).
 •  Informatie over uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, titel en de naam van de ontvanger van de levering.
 •  Gegevens met betrekking tot of verband houdend met producten of diensten die u bij ons heeft besteld.
 •  Toestelgegevens wanneer u onze apps of website gebruikt, die informatie kunnen bevatten over het toestel dat u gebruikt en het unieke toestel-ID, zoals het IMEA-nummer van uw toestel, het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het toestel of de mobiele telefoon die door het toestel wordt gebruikt, mobiele netwerkinformatie, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele browser dat u gebruikt, tijdzone-instelling, het IP-adres, toesteltype, gebruikersnamen en accountgegevens, locatiegegevens die uw huidige locatie kunnen bevatten die door uw eigen software is bekendgemaakt. We gebruiken echter geen aparte software voor het volgen van locaties.
 •  Profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam, aankoopgeschiedenis, uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties en alle conclusies die worden getrokken uit persoonlijke gegevens om een profiel over u te maken dat uw voorkeuren, kenmerken, aanleg, gedrag, houding, capaciteiten en aanleg weerspiegelt.
 •  Gegevens die informatie bevatten die op uw toestel is opgeslagen, waaronder aanmeldingsgegevens, video’s, foto’s en audio-opnamen of andere digitale inhoud, check-ins of uw trainingsgegevens die u invoert en uploadt en uw social media-gegevens, berichten en informatie over uw volgers waarin u ons tagt.
 •  Betaalgegevens, betaalkaartgegevens, bankrekeninggegevens, financiële transacties en terugbetalingen.
 •  Eventuele voorwaarden met betrekking tot uw relatie met ons.
 •  Alle communicatie tussen ons en u.
 •  Uw social media accounts, posts op social media, informatie over uw volgers op social media, informatie over eventuele product-/dienstenaanbevelingen door u en andere aspecten van uw social media-activiteit.
 •  Persoonlijke informatie die openbaar werd gemaakt, waaronder informatie die u hebt gedeeld via een openbaar platform, online of op social media.
 •  Details van uw sportieve of atletische prestaties en activiteiten, en gerelateerde plannen en vorderingen wanneer u deze aan ons meedeelt.
 •  Persoonlijke geschiedenis en informatie, inclusief hobby’s, interesses en voorkeuren.
 •  Reacties en resultaten van enquêtes.
 •  Informatie over fraudepreventie die details kan bevatten van andere transacties waarbij u betrokken bent geweest.
 •  Aanvragen om deel te nemen aan wedstrijden, promoties of evenementen, het bijwonen van evenementen en promoties en eventuele resultaten of andere gerelateerde persoonlijke informatie.
 •  Hoe u onze website gebruikt, we verzamelen informatie over de pagina’s die u bekijkt en hoe u ze gebruikt, gebruikersnamen, accountgegevens en wachtwoorden, in- en uitstapgegevens wanneer u onze website bekijkt of verlaat, details van producten, evenementen en materialen die voor u interessant kunnen zijn, online abonnementsinformatie, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op één van onze updates, blogs of ander materiaal, browsergerelateerde informatie, cookies die door onze website op uw toestel worden geplaatst (voor meer details zie ons aparte cookiebeleid op https://bluefinsupboards.com/bluefin/cookies/)
 •  Uw gebruik van de IT-systemen die wij ter beschikking stellen aan bezoekers van onze vestiging, zoals eventuele internetfaciliteiten voor bezoekers in onze vestiging.
 •  IP-adresinformatie waarmee we uw gebruik van onze website kunnen volgen.
 •  Details van vragen, klachten, claims en zaken waarbij zowel ons als uzelf betrokken zijn, inclusief alle gerelateerde communicatie.

 

Alle andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. We kunnen in sommige gevallen ook meer gevoelige, persoonlijke informatie van een speciale categorie verzamelen en verwerken, waaronder:

 

 •  Informatie over uw gezondheid, inclusief medische aandoening, gezondheids- en ziektegegevens, inclusief wanneer u ons informeert over een slechte gezondheid, letsel of handicap.
 •  In sommige gevallen monitoring-informatie over gelijke kansen, inclusief informatie over uw etnische afkomst, seksuele geaardheid, gezondheid en religie of overtuigingen. Dit is meestal alleen indien het relevant is voor evenementen, promoties, campagnes of andere activiteiten waarbij u mogelijk betrokken bent. Als u ons gegevens verstrekt van andere personen, bijvoorbeeld een vriend waarvoor u een cadeau hebt besteld, hebben zij het recht te weten welke persoonlijke informatie we over hen bewaren, hoe we deze verzamelen en hoe we die informatie gebruiken en mogelijk delen. Deel deze privacyverklaring met hen. Ze hebben dezelfde rechten als uiteengezet in deze privacyverklaring met betrekking tot hun persoonlijke informatie die we verzamelen. We verzamelen de gegevens van kinderen onder de 16 jaar alleen met de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of voogden. Onze websites/apps vereisen uitdrukkelijk dat gebruikers eerst bevestigen dat ze ouder zijn dan 16 jaar voordat een account kan worden aangemaakt, gegevens kunnen worden verzameld of bestellingen kunnen worden verwerkt

 

WAAR VERZAMELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

 

Bluefin Trading LTD verzamelt uw persoonlijke informatie op verschillende manieren en uit verschillende bronnen, zoals hieronder uiteengezet:

 

 •  De meeste van uw persoonlijke informatie krijgen we rechtstreeks van u, bijvoorbeeld door contact met u, via informatie die u invoert op onze website, door geplaatste bestellingen, uit correspondentie met u, via uw sollicitaties, deelname aan wedstrijden/acties, deelnames aan evenementen, het bijwonen van evenementen of promoties, uit correspondentie met u of via andere interacties met ons, wanneer u onze vestiging bezoekt of andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt.
 •  Van andere personen die u kent en die ons mogelijk uw persoonlijke gegevens hebben gegeven, zodat we u één van onze producten cadeau kunnen doen.
 •  Van websites, internet, social media of andere platforms, inclusief openbare informatiebronnen.
 •  Van door u aangestelde derden, bijvoorbeeld financiële of juridische adviseurs.
 •  Van de overheid of overheidsgerelateerde instanties, toezichthouders, de politie, wetshandhavingsinstanties of de veiligheidsdiensten.

 

DATAMINIMALISATIE

 

Persoonsgegevens zullen gepast, relevant en beperkt zijn tot wat absoluut noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Ons personeel zal geen persoonlijke gegevens verwerken om een reden die geen verband houdt met hun taken. Wanneer Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor bepaalde doeleinden, worden deze verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met onze richtlijnen voor het bewaren van gegevens.

 

OPSLAGBEPERKING

 

Persoonsgegevens in een identificeerbare vorm worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt. We zullen persoonsgegevens niet langer bewaren, in een vorm die identificatie van de betrokkene mogelijk maakt, dan nodig is voor de wettelijke zakelijke doeleinden waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om persoonsgegevens die we niet langer nodig hebben, te vernietigen of uit onze systemen te wissen. Dit omvat het verplichten van derden om dergelijke gegevens indien van toepassing te verwijderen.

 

ONS PERSONEEL

 

We zullen ervoor zorgen dat het personeel een gepaste opleiding heeft gevolgd die hen in staat stelt te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensprivacy. We eisen van ons personeel dat het de gegevensbescherming en vertrouwelijkheidsverplichtingen respecteert.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

We behouden het recht om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, dus ga regelmatig na of u over de laatste versie van deze verklaring beschikt. Deze privacyverklaring heeft geen voorrang op de toepasbare wet- en regelgeving op het gebied van gegevensprivacy.

 

BEVEILIGING

 

Wij hanteren veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte informatie te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

We verwachten ook dat u redelijke stappen onderneemt om uw eigen privacy te beschermen wanneer u informatie aan ons overdraagt, zoals het niet verzenden van vertrouwelijke informatie via onbeveiligde e-mail, ervoor zorgen dat e-mailbijlagen beveiligd zijn met een wachtwoord of versleuteld zijn en alleen veilige verzendmethoden gebruiken wanneer originele documenten worden verzonden.

 

COOKIES

 

Onze sites gebruiken cookies (inclusief cookies om een ​​algemeen beeld te krijgen van bezoekersgewoonten en bezoekersvolumes op onze site). Raadpleeg ons afzonderlijke Cookiebeleid voor meer informatie over welke cookies we gebruiken en hoe we ze gebruiken.

 

RECHT OP TOEGANG VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

U hebt het recht op een kopie van uw persoonlijke informatie die wij in ons bezit hebben en u hebt het recht om op de hoogte te worden gesteld van; (a) de bron van uw persoonlijke informatie; (b) de doeleinden, rechtsgrond en verwerkingsmethoden; (c) de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke; en (d) de entiteiten of categorieën van entiteiten waaraan uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen.

 

RECHT OM PERSOONLIJKE INFORMATIE TE CORRIGEREN OF TE WISSEN

 

U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonlijke informatie te corrigeren. We kunnen vragen om de juistheid van de persoonlijke informatie te bewijzen voordat we deze corrigeren.

U kunt ook verzoeken dat we uw persoonlijke gegevens wissen in de volgende beperkte omstandigheden:

 

 • indien het niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld; of
 • indien u uw toestemming hebt ingetrokken (wanneer de gegevensverwerking was gebaseerd op toestemming); of
 • na een succesvol recht van bezwaar of
 • indien het onrechtmatig is verwerkt; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

 

Wij zijn niet verplicht om te voldoen aan uw verzoek om persoonsgegevens te wissen als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is:

 

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 

RECHT OP EEN BEPERKTE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, maar alleen wanneer:

 

 •  de juistheid ervan wordt betwist, zodat wij de juistheid ervan kunnen verifiëren; of
 •  de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de gegevens worden gewist; of
 • het niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld, maar u de gegevens nog steeds nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • u gebruik gemaakt hebt van het recht om bezwaar te maken en de verificatie van dwingende gronden in behandeling is.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek tot beperking:

 

 •  indien we daarvoor uw toestemming hebben; of
 •  om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

 

RECHT OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER TE MAKEN

 

U kunt ons vragen om uw persoonlijke informatie aan u te verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machineleesbaar formaat, of u kunt vragen om deze rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder te laten overmaken, maar enkel wanneer:

 

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract met u; en
 • de verwerking geautomatiseerd uitgevoerd wordt.

 

RECHT VAN BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonlijke informatie die onze legitieme belangen als rechtsgrond heeft, indien u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze legitieme belangen. Als u bezwaar maakt, hebben we de mogelijkheid om aan te tonen dat we dwingende legitieme belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. U kunt verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens niet overmaken aan niet-verwante derden voor direct marketing of andere doeleinden.

Recht op een kopie van de veiligheidsmaatregelen die worden gebruikt voor overdrachten van persoonlijke informatie buiten uw rechtsgebied

U kunt vragen om een ​​kopie van, of verwijzing naar, de garanties waaronder uw persoonlijke informatie buiten het VK wordt overgedragen. We kunnen overeenkomsten voor gegevensoverdracht opstellen om commerciële voorwaarden te beschermen. Recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit (de contactgegevens staan ​​vermeld in de rubriek Klachten van deze privacyverklaring) als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. We vragen u om eerst eventuele problemen met ons op te lossen, hoewel u te allen tijde het recht hebt om contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit.

 

KLACHTEN

 

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor de naleving van de gegevensbescherming. Vragen, klachten of verzoeken voor meer informatie moeten worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming, Bluefin Trading Ltd, Keelham Farm, Hebden Bridge, West Yorkshire HX7 8TG. Als u nog steeds niet tevreden bent, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office op https://ico.org.uk