ACHTERGROND:

Deze Verkoopvoorwaarden, samen met alle andere documenten waarin hierin naar gerefereerd wordt, zetten de voorwaarden uiteen waaronder Goederen verkocht worden door Ons aan consumenten door deze website, bluefinsupboards.com (“Onze Site”). Lees alstublieft deze Verkoopvoorwaarden rustig en garandeer dat u ze begrijpt voordat u Goederen van Onze Site bestelt. U bent verplicht om deze Verkoopvoorwaarden te lezen en te accepteren wanneer u Goederen bestelt. Als u er niet mee instemt om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze Verkoopvoorwaarden, zult u niet in staat zijn om Goederen te bestellen via Onze Site. Deze Verkoopvoorwaarden zullen, net als alle andere Contracten, in het Engels zijn.

 • Definities en Interpretatie
  • In deze Verkoopvoorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen, tenzij de context anders eist, de volgende betekenissen:

 

“Contract” betekent een contract voor de aan- en verkoop van Goederen;
“Goederen” betekent de goederen verkocht door Ons via Onze Site;
“Goodwill-garantie” betekent de goodwill-garantie aangeboden door Bluefin SUP of Bluefin Trading Ltd
“Bestelling” betekent uw bestelling van onze Goederen;
“Bestellingsbevestiging”  betekent onze acceptatie en confirmatie van uw Bestelling;
“Bestellingsnummer” betekent het referentienummer van uw Bestelling; en
“Wij/Ons/Onze” betekent Bluefin SUP of Bluefin Trading Ltd
 • Informatie Over Ons
  • Onze Site, https://bluefinsupboards.com/, is [eigendom van en] beheerd door Bluefin SUP of Bluefin Trading Ltd [, een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland onder 08635951, wiens geregistreerde adres Keelham Farm, Wadsworth, Hebden Bridge, West Yorkshire, Hx7 8TG is en wiens hoofdzakelijke handelsadres] Keelham Farm, Wadsworth, Hebden Bridge, West Yorkshire, HX7 8TG is. [Ons BTW-nummer is 189 5890 34.]
 • Toegang en Gebruik van Onze Site
  • Toegang tot Onze Site is gratis.
  • Het is uw verantwoordelijkheid om arrangementen te maken die nodig zijn voor toegang tot Onze Site.
  • Toegang tot Onze Site is aangeboden op “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis. Wij kunnen op elk moment Onze Site (of elk deel daarvan) aanpassen, opschorten of stopzetten zonder kennisgeving. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk als Onze Site (of elk deel daarvan) op een enig moment voor onbepaalde periode onbeschikbaar is.
  • Gebruik van Onze Site is onderworrpen aan de Gebruiksvoorwaarden van Onze Website. Garandeer dat u deze rustig heeft gelezen en begrepen.
 • Goederen, Prijzen en Beschikbaarheid
  • Wij doen er alles aan om te garanderen dat alle beschrijvingen en grafische representaties door Ons beschikbaar gestelde Goederen overeenkomen met de daadwerkelijke Goederen. Let alstublieft op het volgende:
   • IFoto’s van Goederen zijn puur ter illustratie. Er kan lichte variatie in de kleuren op de foto en het daadwerkelijke product zitten door verschil in computerschermen en lichtinval;
    Foto’s en/of beschrijvingen van verpakkingen zijn puur ter illustratie, de daadwerkelijke verpakking van Goederen kan variëren[.] OF [; en] [Door de aard van Goederen verkocht via Onze Site, kan er tot 2% verschil in grootte, capaciteit, dimensies, maten en het gewicht van de Goederen zitten tussen de daadwerkelijke Goederen en de beschrijving.]
  • Waar van toepassing, kan u vreist zijn om de vereiste grootte, het model, kleur of aantal Goederen dat u bestelt te selecteren.
  • Wij kunnen niet garanderen dat Goederen altijd beschikbaar zijn. Voorraadindicaties zijn niet altijd geleverd op Onze Site, en dergelijke indicaties zijn niet altijd accuraat op het moment van bestellen. Wij zullen u altijd informeren als we uw bestelling niet kunnen vervullen door voorraadproblemen.
  • Kleine veranderingen kunnen, op zijn tijd, gemaakt worden aan bepaalde Goederen tussen uw Bestelling en Onze verwerkinng van die Bestelling en het verzenden vna de Goederenn, bijvoorbeeld, om aan veranderingen in relevante wetten en eisen te voldoen, of om technische of veiligheidsproblemen te verhelpen. Zulke veranderingen zullen de voornaamste eigenschappen en het gebruik van uw Goederen niet beïnvloeden. Als er daarentegen veranderingen worden doorgevoerd die uw Goederen wel dermate beïnvloeden zult u hiervan op de hoogte gesteld worden.
  • Wij doen er alles aan om te garanderen dat de prijzen op Onze Site correct zijn zodra ze online komen. Wij behouden het recht om prijzen aan te passen en speciale aanbiedingen/kortingen toe te voegen, te veranderen of te verwijderen op elk mment en waar nodig. Prijsveranderingen hebben geen invloed op al geplaatste bestellingen (let op sub-Clausule 4.8 omtrent BTW).
  • Alle prijzen worden nagekeken door Ons voordat Wij uw Bestelling accepteren. In het onwaarschijnlijke geval dat Wij incorrecte informatie hebben laten zien nemen Wij geschreven contact met u op om u op de hoogte te stellen van de gemaakte fout. Als de correcte prijs lager is dan de getoonde prijs wanneer u uw Bestelling plaatste, dan betaalt u simpelweg de lagere prijs en verwerken wij uw Bestelling verder. Als de correcte prijs hoger is dan geven Wij u de optie om de Goederen te bestellenvoor de correcte prijs of om de Bestelling (of het beïnvloedde deel daarvan) te annuleren. Wij zullen uw Bestelling niet verder verwerken totdat u antwoordt. Als Wij binnen 14 dagen geen reactie ontvangen, behandelen Wij uw Bestelling als geannuleerd en brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte.
  • In het geval dat de prijs van de Goederen die u besteld heeft verandert tussen het plaatsen van Uw bestelling en het door Ons verwerken van die Bestelling en de betaling, dan betaalt u de prijs getoond op Onze Site bij het plaatsen van uw Bestelling.
  • Prijzen kunnen door het jaar heen fluctueren met kortingen door de seizoenen heen. Als de prijs daalt binnen 14 dagen na uw aankoop, dan geven Wij u krediet in de winkel ter hoogte van het verschil in prijs, die u later kunt gebruiken in Onze winkel. Dit bevat ook Januari-acties, Black Friday en Cyber Monday acties die door het jaar heen gehouden worden.
  • Alle prijzen op Onze Site zijn inclusief BTW. Als de BTW verandert tussen uw Bestelling en Onze ontvangst van betaling, dan zal de betaalde BTW automatisch aangepast worden bij de betaling.
  • We hebben je gedekt met gratis verzending voor bestellingen boven 100€. Voor bestellingen onder 100€ geldt alleen een kleine, niet-terugvorderbare vergoeding van €4.99.
 • Bestellingen – Hoe Contracten Worden Opgesteld
  • Onze Site helpt u door het bestelproces heen. Voordat u uw Bestelling plaatst krijgt u de kans om uw Bestelling te beoordelen en aan te passen. Garandeer dat u uw Bestelling heeft nagekeken voordat u hem plaatst.
  • Als u, tijdens het bestellingsproces, ons onjuiste of incomplete informatie geeft, contacteer Ons dan zo spoedig mogelij. Als Wij niet in staat zijn om uw Bestelling te verwerken door onjuiste of incompete informatie, nemen Wij contact met u op met de vraag het te verbeteren. Als u ons geen accurate of complete informatie geeft binnen een redelijke tijd na Ons verzoek, dan zullen Wij uw Bestelling annuleren en het Contract behandelen als beëindigd. Als Wij tegen enige kosten aanlopen als resultaat van uw onjuiste of incomplete informatie, dan hebben Wij de optie deze kosten door te voeren aan u.
  • Geen enkel deel van Onze Site vormt een contractuele aanbieding van acceptatie. Uw Bestelling vormt een contractuele aanbieding die Wij, naar eigen beslissing, kunnen accepteren. [Onze erkenning van ontvangst van uw Bestelling betekent niet dat wij deze geaccepteerd hebben.] Onze acceptatie is aangegeven doordat Wij u een Bestellingsbevestiging sturen via e-mail. Enkel wanneer Wij u een Bestellingsbevestiging hebben gestuurd zal een een wettelijk gebonden Contract zijn tussen Ons en u.
  • Bestellingsbevestiging zal de volgende informatie bevatten:
   • Uw Bestellingsnummer;
   • Confirmatie van de bestelde Goederen inclusief volledige detaild van de hoofdzakelijke eigenschappen van deze Goederen;
   • Volledige prijzen van de bestelde Goederen inclusief, waar van toepassing, belasting, bezorgingskosten en andere extra kosten;
   • Verwachte bezorgdatum(s) [en tijd(en)];
  • [Wij zullen ook een papieren copy van de Bestellingsbevestiging meeleveren met uw Goederen].
  • In het onwaarschijnlijke geval dat Wij uw bestelling niet accepteren of niet kunnen vervullen voor welke reden dan ook, zullen Wij u hiervoor geschreven uitleg geven. Onder normale omstandigheden wordt er geen betaling aangenomen. Als Wij betalingen hebben aangenomen worden deze zo spoedig mogelijk terugbetaald binnen 28 dagen.
  • Alle terugbetalingen onder deze Clausule worden gemaakt met dezelfde betalingsmethode die u heeft gebruikt tijdens het bestellen van de Goederen [tenzij u specifiek vraagt dat Wij via een andere methode terugbetalen].
 • Betaling
  • Betaling voor Goederen en gerelateerde bezorgkosten dienen altijd vooraf gemaakt te worden en u wordt tijdens het bestellingsproces gevraagd te betalen. Uw gekozen betalingsmethode wordt niet afgeschreven totdat Wij uw Goederen verzenden.
  • Wij accepteren de volgende betalingsmethoden op Onze Site:
   • PayPal
   • Stripe
   • Sofort
 • Bezorging, Risico en Eigenaarschap
  • Alle Goederen gekocht via Onze Site worden normaal binnen 30 kalenderdagen vanaf Onze Bestellingsbevestiging geleverd tenzij anders afgesproken of aangegeven tijdens het proces van de Bestelling (onderworpen aan vertraging door evenementen buiten Onze macht, waarvoor u Clausule 13 kunt bekijken).
  • Als WIj niet in staat zijn om de Goederen op de bezorgdatum te bezorgen, dan is het volgende van toepassing:
   • Als er niemand beschikbaar is op uw bezorgadres om de Goederen te ontvangen en de Goederen kunnen niet bezorgd worden door de brievenbus [of achtergelaten worden op een door u aangewezen veilige plek], laten wij een Bezorgverklaring achter met uitleg hoe u uw bezorging opnieuw in orde kan maken of waar u uw Goederen kan ophalen;
   • Als u binnen 7 dagen de bestelling niet opnieuw in orde maakt, of uw goederen ophaalt dan nemen Wij contact op om te vragen hoe u verder wilt gaan. Als we u niet kunnen bereiken, of bezorging of ophalen niet in orde kunnen maken, behandelen Wij het Contract als geannuleerd en halen wij de goederen op. Als dit gebeurt krijgt u de prijs van de Goederen terugbetaald, maar de bezorgkosten niet. Wij kunnen u ook in rekening stellen voor extra kosten die onstaan tijdens het ophalen van de Goederen.
  • In het onwaarschijnlijke geval dat Wij er niet in slagen om uw Goederen binnen 30 kalenderdagen na Onze Bestellingsbevestiging (of anders overeengestemd als onder sub-Clausule 9.1) te leveren, als een van de volgende dingen van toepassing is kunt u het Contract direct als beëindigd behandelen:
   • Wij hebben geweigerd uw Goederen te bezorgen;
    Rekening houdend met de omstandigheden, was bezorging in die periode essentieel; of
    U hebt Ons tijdens de bestelling gemeld dat bezorging binnen die periode essentieel was.
  • Bezorging zal compleet geacht worden en de verantwoordelijk over de Goederen zal aan u overgedragen worden zodra Wij de Goederen hebben bezorgd bij het adres [inclusief, waar relevant, enig alternatief adres] dat u hebt opgegeven.
  • Eigenaarschap van de Goederen wordt aan u overgedragen wanneer wij volledige betaling ontvangenn hebben (inclusief enige bezorgkosten die van toepassing zijn).
  • Alle terugbetalingen onder deze Clausule worden gemaakt met dezelfde betalingsmethode die u heeft gebruikt tijdens het bestellen van de Goederen [tenzij u specifiek vraagt dat Wij via een andere methode terugbetalen].
 •  Niet Werkende, Beschadigde of Onjuiste Goederen
  • Volgens de wet moeten Wij goederen leveren van voldoende kwaliteit, toepasselijk voor de gespecificeerde doeleinden en zoals beschreven op het moment van aankoop, in overeenstemming met informatie die Wij hebben geleverd voor het contract, en die overeenkomt met voorbeelden die u gezien hebt (tenzij Wij u bekend hebben gemaakt met verschillen). Als de Goederen digitale content bevatten dan moet die content ook voldoen. Als een deel van de Goederen niet voldoet, en bijvoorbeeld, niet werkt of beschadigd is bij ontvangst of als u incorrecte (of incorrect geprijsde) goederen ontvang, neem dan zo spoedig mogelijk contact met Ons op via sup-support@bluefintrading.co.uk. om ons op de hoogte te stellen van de fout of schade en om terugbetaling, reparatie of vervanging te regelen. Uw beschikbare middelen zijn:
   • Beginnend op de dag dat u uw Goederen (en het eigenaarschap daarover) ontvangt heeft u 14 kalenderdagen het recht om de Goederen te weigeren en volledige terugbetaling te ontvangen als ze niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden.
   • Als u de Goederen niet wilt weigeren, of als de 14 kalenderdagen voorbij zijn, kunt u reparatie van de Goederen aanvragen. Wij zullen alle kosten die hiermee geassocieerd zijn dragen en zullen de reparatie of vervanging binnen een redelijke tijd uitvoeren zonder significant ongemak voor u. In bepaalde omstandigheden, waar reparatie of vervanging onmogelijk of ander onredelijk is, kunnen Wij u het alternatief aanbieden (een vervanging in plaats van reparatie of vice versa).
   • Als, na een reparatie of vervanging binnen een periode van 6 maanden, de Goederen nog steeds niet voldoen (of als Wij niet kunnen doen wat we hiervoor beschreven hebben, of gefaald hebben binnen een redelijke tijd of zonder significant ongemak voor u te handelen), hebt u het recht de Goederen te houden tegen een gereduceerde prijs, of ze te weigeren voor een volledige terugbetaling.
   • Als u het recht uitoefent om te goederen te weigeren meer dan zes maanden na ontvangst van de Goederen (en het eigenaarschap daarvan), kunnen Wij uw terugbetaling verminderen conform het gebruik dat u er uit hebt gehaald.
  • Let op dat u geen recht hebt op een claim onder deze Clausule als Wij u geïnformeerd hebben over de fout(en), schade of andere problemen met de Goederen voordat u deze besteld hebt (en het dezelfde reden is waardoor u het goed nu wilt retourneren); als u de Goederen hebt gekocht voor een niet-passend doeleinde dat niet logisch is en niet duidelijk is gemaakt aan Ons en het probleem een gevolg is van uw gebruik van de Goederen voor dat doeleinde; of als het probleem resultaat is van normaal gebruik, verkeerd gebruik of opzettelijk of roekeloze schade. Let ook op dat u uw Goederen niet mag retourneren onder deze clausule als u zich simpelweg bedacht heeft. Als u een consument bent binnen de Europese Unie heeft u een wettelijk recht of een 14 kalenderdagen lange afkoelperiode, waarin u uw Goederen kan retourneren voor deze reden.
  • Om Goederen te Retourneren naar ons onder deze Clausule, kunt u contact opnemen met Ons via sup-support@bluefintrading.co.uk om het ophalen en retourneren in orde te maken. Wij zijn volledig verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van de Goederen onder deze Clausule en zullen u vergoeding waar nodig.
  • Terugbetalingen (volledig of deels, inclusief korting) onder deze Clausule zullen binnen 28 kalenderdagen nadat Wij bepaald hebben dat u recht hebt op terugbetaling betaald worden.
  • Alle terugbetalingen die worden uitgegeven onder deze Clausule zullen niet alle bezorgkosten bevatten die u heeft betaald bij de oorspronkelijke aankoop van de goederen.
  • Alle terugbetalingen onder deze Clausule worden gemaakt met dezelfde betalingsmethode die u heeft gebruikt tijdens het bestellen van de Goederen [tenzij u specifiek vraagt dat Wij via een andere methode terugbetalen].
 • Annuleren of Goederen Retourneren als U Zich Bedenkt
  • Als u een klant in de Europese Unie bent, heeft u het wettelijke recht op een “afkoel” periode waarin u het Contract voor welke reden dan ook kunt annuleren. Deze periode begint wanneer uw Bestelling voltooid is en Wij u een bestellingsbevestiging gestuurd hebben, dus wanneer het Contract tussen u en Ons ingaat. U kunt ook voor welke reden dan ook annuleren voordat Wij de Bestellingsbevestiging hebben gestuurd.
 • Als u uw recht om te annuleren onder deze Clausule wilt uitoefenen, moet u Ons hiervan binnen de afkoelperiode op de hoogte stellen op welke manier u dat wilt. Annulering via e-mail gaat in op het moment dat u Ons bericht. Let op dat de afkoelperiode gaat over volledige dagen. Als u Ons bijvoorbeeld om 23:59:59 een e-mail stuurt op de laatste dag van de afkoelperiode dan is uw annulering geldig en geaccepteerd.
 • Wij kunnen u vragen waarom u geannuleerd hebt en kunnen uw antwoorden gebruiken om Onze Goederen en diensten te verbeteren, u hebt daarentegen geen verplichting om te antwoorden als u dat niet wilt.
 • Let op dat u uw wettelijke recht om te annuleren onder deze Clausule kwijt kunt raken onder de volgende omstandigheden:
  • Als de Goederen voor gezondheids- of hygiëneredenen zijn verpakt en u de Goederen hebt uitgepakt na ontvangst;
  • Als de Goederen zijn gepersonaliseerd of speciaal gemaakt zijn voor u;
  • Als de Goederen onafscheidelijk zijn gemixt met andere voorwerpen nadat u ze hebt ontvangen.
 • Garandeer alstublieft dat u de Goederen retourneert naar Ons binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop u Ons geïnformeerd heeft dat u onder deze Clausule wilt annuleren.
 • Terugbetalingen onder deze Clausule zullen voltooid worden binnen 28 kalenderdagen na het volgende:
  • De dag waarop Wij de Goederen ontvangen; of
  • Als Wij nog geen Bestellingsbevestiging hebben gestuurd of de Goederen nog niet hebben verstuurd, de dag waarop u Ons informeert dat u het Contract annuleren.
 • Terugbetalingen onder deze Clausule kunnen deducties ondergaan in de volgende omstandigheden:
  • Terugbetalingen kunnen gereduceerd woorden voor alle waardevermindering aan de Goederen door overmatig gebruikt (niet meer dan toegestaan zou zijn in een winkel). Let op dat als Wij een terugbetaling hebben voltooid voordat Wij de Goederen hebben ontvangen en een kans gehad hebben om ze te inspecteren, dat Wij een gepaste som kunnen eisen als Wij vinden dat de Goederen overmatig gebruikt zijn.
 • Alle terugbetalingen onder deze Clausule worden gemaakt met dezelfde betalingsmethode die u heeft gebruikt tijdens het bestellen van de Goederen [tenzij u specifiek vraagt dat Wij via een andere methode terugbetalen].
 • Onze Aansprakelijkheid naar Klanten
  • Wij zijn verantwoordelijk voor al het verlies of schade dat u kunt ondervinden als gevolg van Onze schending van deze Verkoopvoorwaarden (of het Contract) of als gevolg van Onze nalatigheid. Verlies of schade is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg is van Onze schending of nalatigheid of als het beschouwd is door u en Ons wanneer het Contract is gemaakt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien was.
  • Wij leveren alleen Goederen voor thuis- en privégebruik door consumenten. Wij bieden geen garantie dat de Goederen gooed zijn for commercieel-, bedrijfs- of industrieel gebruik (inclusief doorverkoop). Wij zijn niet aansprakelijk voor winstverlies, verlies van zaken, onderbreking van zaken of voor verlies van bedrijfsmogelijkheden.
  • Niks is deze Verkoopvoorwarden is bedoeld om Onze aansprakelijkheid te limiteren voor dood of persoonlijke blessures van Onze nalatigheid (inclusief die van Onze medewerkers of onderaannemers); of voor fraude of misrepresentatie.
  • Niks in deze Verkoopvoorwaarden is bedoeld om uw wettelijke rechten als consument in te perken.
 • Gebeurtenissen Buiten onze Controle (Overmacht)
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor falen of vertraging in het uitvoeren van Onze verplichtingen waar het falen of de vertraging resultaat is van een oorzaak buiten Ons redelijke controle. Zulke oorzaken zijn bijvoorbeeld, maar niet enkel: stroomstoringen, internetstoringen, stakingen, rellen, acties van externe partijen, brand, explosie, overstromingen, stormen, aardbevingen, verzakking, terroristische daden (dreigingen of daadwerkelijke daden), oorlogsdaden (verklaard, onverklaard, gedreigd, daadwerkelijk of voorbereidingen daarvoor), epidemieën of andere natuurrampen of elke andere gebeurtenis buiten Onze redelijke controle.
  • Als een gebeurtenis beschreven onder Clausule 11 gebeurt die Onze prestaties negatief beïnvloeden dan zijn Onze verplichten onder deze Verkoopvoorwaarden;
   • Wij informeren u zo spoedig mogelijk;
   • Wij ondergaan alle stappen om de vertraging te minimaliseren;
   • Tot zover wij niet in staat zijn om de vertraging te minimaliseren, vervallen Onze beïnvloedde verplichtingen onder deze Verkoopvoorwaarden (en daarmee het Contract) en zullen alle tijdslimieten gepast verlengd worden;
   • Wij zulllen u informeren zodra de gebeurtenis buiten Onze controle over is en bieden u details van nieuwe data, tijden of beschikbaarheid van Goederen waar nodig;
   • Als de gebeurtenis buiten Onze controle meer dan 28 dagen aanhoudt annuleren Wij het Contract en informeren wij u van de annulering. Alle terugbetalingen die hiermee gemoeid gaan betalen wij zodra dat mogelijk is en altijd binnen 28 dagen nadat het Contract is geannuleerd.
 • Communicatie en Contactgegevens
  • Als u contact met Ons op wilt nemen voor algemene vragen of klachten kunt u Ons bereiken via sup-support@bluefintrading.co.uk..
  • Voor zaken gerelateerd aan de Goederen of uw Bestelling kunt u contact opnemen via sup-support@bluefintrading.co.uk.
  • Voor zaken gerelateerd aan annuleringen kunt u contact opnemen via sup-support@bluefintrading.co.uk.
 • Klachten en Feedback
  • Wij verwelkomen feedback van Onze klanten en, terwijl wij Ons altijd inspannen om te zorgen dat uw ervaring als klant van Ons positief is, willen Wij alsnog horen of u reden tot klagen heeft.
  • Als u een klacht wilt indienen over een aspect van uw omgang met Ons kunt u contact op nemen op de volgende manieren:
 • Veiligheidsverklaring
  • Gebruik van SUPs, komt met een risico op blessure, schade aan eigendom of zelfs dood. U moet altijd garanderen dat u de juiste voorzorgsmaatregelen neemt voordat u gebruik maakt van de uitrustingn. U moet het product gebruiken binnen uw mogelijkheden en altijd veiligheidsmaatregelen nemen voordat u uw uitrusting gebruikt.
  • In geen enkele situatie zal Bluefin SUP aansprakelijk zijn voor (in)directe, bestraffende, incidentele schade of schade met speciale gevolgen aan eigendom of mens, als dit voortkomt of verbonden is met onjuist gebruik van het product.
 • Hoe Wij Uw Persoonlijkke Informatie Gebruiken (Data Beveiliging)
  • Alle persoonlijke informatie die Wij gebruiken zal verzameld, verwerkt en bewaard worden volgens de provisies van de EU Regulatie 2016/679 General Data Protection Regulation (“GDPR”) en uw rechten onder deze GDPR.
  • Voor complete details over Onze verzameling, verwerking, opslag en retentie van persoonlijke data waaronder, maar niet gelimiteerd tot, de doeleinden waarvoor persoonlijke data is gebruikt, de wettelijke basis of bases voor gebruik, details over uw rechten en hoe u deze uit kunt oefenen en het delen van persoonlijke data (waar van toepassing), kunt u kijken naar ons Privacybeleid https://bluefinsupboards.com/bluefin/privacy-policy/
 • Andere Belangrijke Voorwaarden
  • Wij kunnen Onze verplichten en rechten onder deze Verkoopvoorwaarden (en onder het Contract) verplaatsen naar een externe partij (bijvoorbeeld bij verkoop van Ons bedrijf). Als dit voorkomt, wordt U schriftelijk geïnformeerd. Uw rechten onder deze Verkoopvoorwaarden zullen niet beïnvloed worden en Onze verplichtingen onder deze Verkoopvoorwaarden zullen verplaatst worden naar een externe partij die zich hier aan moet houden.
  • Het contract is tussen u en Ons. Het is niet bedoeld om iemand of een externe partij te bevoordelen op een manier waarop een persoon of partij niet het recht heeft om provisie van deze Verkoopvoorwaarden uit te oefenen.
  • Als een van de provisies onder deze Verkoopvoorwaarden onwettig, ongeldig of ander niet uit te oefenen wordt bevonden door een rechter of andere instantie, dan zal/zullen die provisie(s) los gesteld worden van de rest van de Verkoopvoorwaarden. De rest van de Verkoopvoorwaarden zullen geldig blijven.
  • Geen falen of vertraging door Ons bij het uitoefenen van een van Onze rechten onder deze Verkoopvoorwaarden betekent dat we afstand hebben gedaan van dat recht, en geen afstand door Ons van een schending van enige bepaling van deze verkoopvoorwaarden betekent dat we afzien van elke volgende schending van dezelfde of enige andere bepaling.
  • Wij kunnen deze Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd herzien als reactie op wijzigingen in relevante wetten en andere regelgevende vereisten. Als wij deze Verkoopvoorwaarden wijzigen met betrekking tot uw Bestelling, zullen wij u tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen en details verstrekken over hoe u kunt annuleren als u niet tevreden bent. Als u ervoor kiest om te annuleren, moet u eventuele betrokken Goederen die u al heeft ontvangen terugsturen, en wij zullen een volledige terugbetaling regelen (exclusief bezorgkosten) die binnen 28 dagen na uw annulering zal worden betaald.
 • Wet en Jurisdictie
  • Deze Algemene voorwaarden en de relatie tussen u en ons (contractueel of anderszins) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales.
  • Als u een consument bent, profiteert u van alle wettelijke bepalingen in het land waar u woont. Niets in Sub-clausule 17.1 hierboven neemt uw rechten als consument weg om op die bepalingen te vertrouwen of neemt dit weg.
  • Als u een consument bent, is elk geschil, controverse, procedure of claim tussen u en Ons met betrekking tot deze algemene voorwaarden of de relatie tussen u en Ons (contractueel of anderszins) onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.
  • Als u een bedrijf bent, vallen alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, de relatie tussen u en Ons, of alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende zaken (contractueel of anderszins) onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.